دوره آموزشی ادیت فیلم و عکس

سرفصل ها

 1. نحوه ضبط ویدئوی آموزشی از خود، بدون داشتن تجهیزات
 2. عکس و فیلم از محصول
 3. انواع قاب و کاور
 4. اینشات مقدماتی
 5. تکنیک های اینشات:
 • تکنیک قاب مناسب
 • تکنیک قالب آماده
 • تکنیک اضافه کردن فونت
 • تکنیک زیرنویس
 • تکنیک بالا بردن کیفیت
 • تکنیک کات حرفه ای
 • تکنیک انجام دادن چالش های اینستاگرامی