تی هارو اکر “اسرار ذهن ثروتمند”

سرفصل ها

 1. روند موفقیت هارو اکر
 2. باور های غلط درباره ی ثروتمند شدن
 3. موانع ثروتمند شدن
  1. پول و معنویت
  2. ارزش شخصی و لیاقت
  3. تعادل و لذت بردن از زندگی
  4. پول و مدیریت پول
  5. پول، هدف و علاقه
  6. ترس
  7. پول و روابط
  8. درآمد و آزادی
 4. تمرین تجسم