شرکت در سمینار دستیابی به ناممکن ها

زمان برگزاری 10 تیر ماه 1400 در تهران

لطفا جهت ثبت نام در این سمینار فرم زیر را تکمیل کرده و مبلغ ودیعه را پرداخت کنید
این مبلغ نزد ما امانت است و در زمان سمینار به شما عودت داده می شود

 

ظرفیت باقی مانده حدود 10 نفر

  • کیبورد موبیلتان حتما انگلیسی باشد
  • قیمت:
    این مبلغ در صورت حضور شما در سمینار به شما بازگردانده خواهد شد.