این سمینار در روز پنج شنبه 7 اسفند 99
در هتل اسپیناس تهران برگزار می شود
به دلیل محدودیت های کرونایی ، سمینار در 3 سانس بین ساعت های 10 الی12 – 13 الی 15 – 14 الی 18 برگزار می شود

لطفا حتما سانس مورد نظر را از 3 بخش زیر انتخاب نمایید و فقط یک فرم را پر کنید
با توجه به محدودیت های کرونایی ظرفیت هر سانس فقط 100 نفر است

هزینه 200 هزار تومان به عنوان امانت دریافت می شود و در زمان حضور شما این هزینه به شما برگشت داده می شود

ثبت نام در سانس شماره 1 – ساعت 10 الی 12

ثبت نام در سانس شماره 2 – ساعت 13 الی 15

ثبت نام در سانس شماره 3 – ساعت 16 الی 18