با توجه به اینکه برخی عزیزان دوره را در روزهای دوم و سوم خریده اند و ثبت نام آنها به اشتباه انجام شده و بلیط برای آنها صادر نشده است

لطفا در صورتی که ثبت نام شما بجز روزهای 2 اسفند 99 / 23 اسفند 99/ 22 فروردین 1400 / 20 اردیبهشت 1400 بوده است

نام و شماره تماس و شماره شبای خود را در زیر وارد نمایید تا هزینه به شما بازگشت داده شود

لطفا این فرم را تا ساعت 17 امروز دوشنبه 18 خرداد تکمیل نمایید

 

امکان عودت وجود ندارد

در صورت بروز هرگونه مشکل در سمینار احمد کلاته

فرم زیر را تکمیل نمایید

در صورت لزوم همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.