دوره VIP درآمد بیش از حد

دوره VIP درآمد بیش از حد

Product information

قیمت کل دوره

1,960,000 تومان

4,000,000
خرید آنلاین

Description

خوشحالیم که شما را در بین دانشجویان دوره ” VIP درآمد بیش از حد اینستاگرام ” می بینیم. در این دوره شما اینستاگرام را بصورت کاملا حرفه ای یاد می‌گیرید، از ثبت نام تا فرمول های تولید محتوا، همچنین کلیه موارد مورد نیاز از رفع خجولی جلوی دوربین تا پیاده سازی استراتژی های تبلیغات را در چندین جلسه آموزش میبینید.

دوره درآمد بیش از حد از اینستاگرام

ذهن ثروت ساز در اینستاگرام - ساخت پیج استاندارد

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع ساخت پست های جذاب و قالب محتوا

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع فعالیت در استوری، لایو، igtv و افزایش فالوور ارگانیک

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع تبلیغات ارزان در اینستاگرام

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع تبلیغات ارزان در اینستاگرام قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع فروش بیش از حد در اینستاگرام قسمت اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش جامع فروش بیش از حد در اینستاگرام قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

دوره نخبگان بلاگری جلسه اول

تکنیک‌های بلاگری پایه ۱

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۲

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۳

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۴

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۵

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۶

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۷

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

تکنیک‌های بلاگری پایه ۸

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

دوره نخبگان بلاگری جلسه دوم

مقدمه

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

خجولی گری

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فوبیای شبکه های اجتماعی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

رهایی از خجولی در شبکه های اجتماعی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

رهایی از ترس

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

اعتماد به نفس

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

پررویی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فن بیان شیوا

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

دوره نخبگان بلاگری جلسه سوم

بخش ۱

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش ۲

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش ۳

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش ۴

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

دوره نخبگان بلاگری جلسه چهارم

بخش اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش چهارم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بخش پنجم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

پیوست های دوره

لیست پیج های عمومی برای تبلیغات

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

لیست بلاگرها برای تبلیغات

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

اصطلاحات اینستاگرام

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

کاور پست ( PNG )

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

کاور پست ( PSD)

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

کاور پست ۱(Zip)

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

کاور استوری ۲(Zip)

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

ایده های پولساز

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فایل PDF دوره اول

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

هدایای دوره

آشنایی با اصطلاحات اینستاگرام

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

بازاریابی جاذبه ای

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فیلم های سمینار

سمینار اسفند ۹۹ - بخش اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

سمینار اسفند ۹۹ - بخش دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

سمینار اسفند ۹۹ - بخش سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

سمینار اسفند ۹۹ - بخش چهارم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

سمینار اسفند ۹۹ - بخش پنجم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فیلم سمینار دستیابی به ناممکن ها - بخش۱

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فیلم های سمینار دستیابی به ناممکن ها - بخش۲

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فیلم های سمینار دستیابی به ناممکن ها - بخش۳

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فیلم های سمینار دستیابی به ناممکن ها - بخش۴

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش اینشات

قسمت اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت چهارم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت پنجم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت ششم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت هفتم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت هشتم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت نهم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت دهم - آیفون

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

مطالب پایه ای

صفر تا صد اپلیکیشن اینستاگرام - بخش اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

صفر تا صد اپلیکیشن اینستاگرام - بخش دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

صفر تا صد اپلیکیشن اینستاگرام - بخش سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

امنیت پیج

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قوانین و محدودیت ها

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

اپلیکیشن و سایت های جانبی

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

هشتگ گذاری

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش گریدز

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

آموزش نرم افزار ادیت

آموزش تخصصی کار با پریمیر

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

فروش در استوری

قسمت اول

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت دوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت سوم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.

قسمت چهارم

ویدیو

فقط برای اعضای دوره قابل نمایش می باشد.