دانجشوی عزیز، شما می توانید فقط یک تیکت ارسال فرمایید و از آن به بعد فقط درون همان تیکت که ارسال کرده اید پاسخ ارسال کنید و از ارسال تیکت جدید خودداری کنید تا خیلی سریع تر به درخواست شما پاسخ داده شود، در صورتی که تیکت جدید ارسال کنید ممکن است پاسخدهی به شما زمانبر شود

 

[wpast-ticket-panel]