ظرفیت سمینار تکمیل شد

این سمینار مخصوص عزیزانی است که در روز اول کمپین دوره را خریده اند و احمد کلاته به آنها قول سمینار را داده است

در صورتی که شما در روز اول خرید داشته اید مجددا برای شما یک اس ام اس ثبت نام ارسال می شود

 

در صورتی که در سمینار ثبت نام کرده اید و در روز اول خرید نکرده اید هزینه به شما عودت داده می شود

در صورت حضور در محل بلیط برای شما صادر نخواهد شد
لذا حتما به پیامک های دریافتی توجه کافی را داشته باشید تا دچار مشکل نشوید