کارگاه حضوری جادوی فروش

قیمت  3.960.000 تومان

  • مثال: 09123456789 (کیبورد موبایل انگلیسی باشد)
  • قیمت:

سرفصل های این دوره:

  • باورهای ثروت ساز
  • فرمول جادویی سه گانه فروش در اینستاگرام
  • چرا بعضی از پیج ها پرفروشن
  • برنامه شفاف فروش برای محصول فیزیکی
  • برنامه شفاف فروش برای خدمات
  • برنامه شفاف فروش برای آموزش