گرنت کاردون “فروش الهام بخش”

محتویات این ویدیو

تمام محتویات و روش های معرفی شده در این ویدیو از ترکیب تجربه و علم حاصل شده است. گرنت کاردون تک تک روش هایی را که در این ویدیو معرفی میکند خود استفاده کرده است.

گرنت کاردون با استفاده از همین روش ها در عرض فقط چند سال توانست از یک فرد معتاد و بیکار تبدیل به امپراطور فروش کل آمریکا شود. ویدیوهای آموزشی و کتاب های او توانسته زندگی صدها هزار نفر در سراسر جهان را تغییر دهد.