دوره فروش در دایرکت

قیمت 390.000 تومان

 • قوانین فراموش نشدنی فروش در دایرکت
 • شناخت کامل مخاطب
 • ممنوعیات پیام آماده
 • اعتماد سازی
 • اهمیت سیستم فروش
 • اهمیت CRM
 • فروش دلسوزانه
 • اشتباهات دایرکتی
 • هدایت مخاطب به دایرکت
 • گرم کردن مخاطب سرد
 • لیدرسازی
 • هرم فروش
 • حل کردن اعتراضات
 • چرا محصولمو نمیخرن؟
 • چهار رکن اصلی فروش
 • راز تصویر سازی در فروش
 • تکنیک محدود سازی
 • باورهای نامناسب
 • 9 جمله ممنوعه
 • قیمت دادن ممنوع